СТАНИ ПАРАМЕДИК!

Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

Парамедиците работят в центрове за спешна медицинска помощ, в спешни приемни отделения, в служби за спешно реагиране и във всички звена и терени, където е необходимо оказване на спешна медицинска помощ. Професията е динамична, натоварена и отговорна.

Колежът по бизнес администрация  съвместно с Колежа по икономика и мениджмънт организират обучението на парамедици за придобиване на квалификаця по професия “ПАРАМЕДИК”,  4-та степен “Транспортиране на пострадали при бедствия и аварии и асистиране на    лекаря в    спешната помощ” (най-високата степен).

      За информация: GSM: 0888 220 534

                                     e-mail: paramedic@abv.bg

Теоретичните предмети се преподават онлайн на платформата      www.cembl.com

Практическите занятия се организират от Колежа и по договор с институции от спешната помощ.

Share this post

Call Now Button