10 причини да следвате при нас

1. Местоположение

Местоположението е първата и една от основните причини да изберете обучение в онлайн среда. Ако вече работите, родител сте от скоро или има други причини, тогава онлайн образованието Ви дава възможност да се обучавате от уюта на Вашия дом.

2. Лесен достъп

Дистанционната платформа за провеждане на занятия и изпити е с изчистен интерактивен дизайн, лесна за управление и ориентиране.

3. Пестене на време

Освобождава Ви от пространствените и времеви ограничения – можете да учите, където и да сте, когато се чувствате по-фокусирани. Необходима Ви е единствено връзка с интернет за достъп до системата за обучение.

4. Подкрепа и обратна връзка

Това всъщност е една от характеристиките, която се оценява най-високо от студентите дистанционно обучение. Можете да комуникирате чрез имейл с Вашия преподавател и да получите отговор на Вашите въпроси в рамките на няколко часа, а при участие в онлайн консултации, Вие общувате в реално време.

5. Не променяте начина си на живот

Трупането на знания и умения не пречи на Вашата работа.

6. Развивате и демонстрирате Вашата автономност

чрез собствената Ви мотивация и самоконтрол.

7. Имате достатъчно време

да преглеждате учебните си материали без да изживявате стреса да препускате от лекция в лекция.
Семестриалната такса на дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “бакалавър” включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на електронен носител, мултимедийни и интерактивни презентации, практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка;
базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.

8. Колеж по бизнес администрация разполага с две платформи

предназначени за Вас, студенти. След като се запишете, ние Ви правим регистрация и Ви даваме ваше потребителско име и парола, с което да влизате в платформите, за да намирате нужните материали за подготовка за учебния план, въпросници, указания, тестове и др.

9. Дистанционната форма е равнопоставена на редовната

По отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Дистанционното обучение не отстъпва по нищо на локално базираното обучение, единствената разлика е в начина на предоставяне на информация на студентите

10. От изборът ви, зависи и вашето бъдеще.

Предоставете си възможността да Ви дадем необходимият тласък за професионално и личностно развитие в икономическите сфери на образованието.
Call Now Button