Често задавани въпроси

Срокът на обучение в бакалавърска програма е 4 години, 8 семестъра. Колеж по бизнес администрация има сключени договори за административно и информационно обслужване на кандидатстуденти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма с Висше училище по агробизнес и развитие на регионитеПловдив.

Да, можете. Завършилите 2008г. и след това кандидатстват с оценка от държавен зрелостен изпит.

Да, чрез онлайн формата ни за кандидатстване.

Документацията е възможно да я попълните и дистанционно.

Конкурсният изпит за прием е тест по Бизнес култура. В сайта е публикуван въпросник за подготовка.

Резултатите от конкурсните изпити се оповестяват съгласно обявения график. Проверка на резултатите от класирането може да стане чрез телефонно обаждане до учебен отдел.

За да можете да се запишете като студент е необходимо да заплатите семестриалната такса. Таксите за следващи семестри се внасят най-късно 15 дни преди започване на занятията съгласно обявения в началото на всяка учебна година график на учебния процес.

В случаите, когато искате да промените формата на обучение, в която сте записан/а, се подава заявление по образец до Ректора на Висшето училище. За възможностите в конкретните случаи се получава информация от Учебен отдел.

Възможно е, но след уточняване на конкретния случай в Учебен отдел и подаване на заявление по образец до Ректора на Висшето училище.

Семестриалната такса е една и съща за всяка форма на обучение и специалност.

Лекции, консултации и изпити в задочна форма на обучение се провеждат в съботно-неделните дни на място в КБА по предварително определен график.

Лекции, консултации и изпити в дистанционна форма на обучение се провеждат в съботнонеделните дни в онлайн среда.
КБА има изградена иновативна дистанционна платформа, която отговоря на спецификите на дистанционната форма на обучение.
Лекциите и консултациите между преподаватели и студенти се осъществя чрез електронна платформа и комуникация на живо в реално време.
Изпитите се полагат дистанционно.

Явяването на Държавен зрелостен изпит е на място и е задължително, независимо от формата на обучение!

Call Now Button