Прием в магистърски програми

Център за административно и информационно обслужване на кандидат-студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма – Колеж по бизнес администрация съвместно с Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява прием за академичната 2023/2024 г. – Прием по документи. Област на висше образование: социални, стопански и правни науки.

Магистърски програми

  • Стопанско управление
  • Икономика и управление на агробизнеса
  • Икономика и управление на образованието (Образователен мениджмънт)
  • Здравен мендижмънт
  • Мениджмънт на храните и хранененто
  • Счетоводство и одит
  • Финанси и банково дело
  • Бизнес логистика

Условия за кандидатстване

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.
Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване

Молба до Ректора по образец;
Лична карта;
Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование

(ОКС „Професионален бакалaвър”, „Бакалавър” или „Магистър”);

В случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка

(оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

Квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване

Комплект документи за записване;
Лична карта;
Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование

(ОКС „Професионален бакалaвър”, „Бакалавър” или „Магистър”);

В случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка

(оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; четири снимки формат 4/6;
Документ за платена семестриална такса – заплаща се по банков път.

График за прием на документи в ОКС “Магистър” – летен семестър за учебната 2023-2024г.

Срок на обучение Срок за подаване на документи

до

Обявяване на класиране Срок за записване

от   до

 

Специалисти –

1 година

 

Неспециалисти –

2 години

05.04.2024 г. 08.04.2024 г. 08.04. – 12.04.2024 г.
10.05.2024 г. 13.05.2024 г 13.05. – 17.05.2024 г.
14.06.2024 г. 17.06.2024 г. 17.06. – 21.06.2024 г.
19.07.2024 г. 22.07.2024 г. 22.07. – 26.07.2024 г.
30.09.2024 г. 02.09.2024 г. 02.09. – 10.09.2024 г.
04.10.2024 г. 07.10.2024 г. 07.10. – 11.10.2024 г.
 

След завършен „Професионален бакалавър“

2 години

05.04.2024 г. 08.04.2024 г. 08.04. – 12.04.2024 г.
10.05.2024 г. 13.05.2024 г 13.05. – 17.05.2024 г.
14.06.2024 г. 17.06.2024 г. 17.06. – 21.06.2024 г.
19.07.2024 г. 22.07.2024 г. 22.07. – 26.07.2024 г.
30.09.2024 г. 02.09.2024 г. 02.09. – 10.09.2024 г.
04.10.2024 г. 07.10.2024 г. 07.10. – 11.10.2024 г.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call Now Button