Прием в магистърски програми

Колеж по бизнес администрация съвместно с висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява прием за академичната 2022/2023 г. – Прием по документи. Област на висше образование: социални, стопански и правни науки.

Магистърски програми

  • Стопанско управление
  • Здравен мендижмънт
  • Финанси и банково дело
  • Бизнес логистика

Условия за кандидатстване

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две.
Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.
Приемат се само завършили в акредитирани висши училища.
Продължителност на обучението: два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.

Необходими документи за кандидатстване

Молба до Ректора по образец;
Лична карта;
Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование

(ОКС „Професионален бакалaвър”, „Бакалавър” или „Магистър”);

В случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка

(оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

Квитанция за платена такса за кандидатстване.

Документи за записване

Комплект документи за записване;
Лична карта;
Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование

(ОКС „Професионален бакалaвър”, „Бакалавър” или „Магистър”);

В случай, че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка

(оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавни изпити);

Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование; четири снимки формат 4/6;
Документ за платена семестриална такса – заплаща се по банков път.

График за прием на документи в ОКС “Магистър” – летен семестър за учебната 2022-2023г.

Срок на обучение Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
Не специалисти – 2 год.  от 19.12.2022 г.
до 27.01.2023 г.
 30.01.2023 г. от 30.01.2023г.
до 03.02.2023г.
след „Проф. бакалавър“ – 2 год.  от 19.12.2022 г.
до 27.01.2023 г.
  30.01.2023 г. от 30.01.2023г.
до 03.02.2023г.
Специалисти – 1 год. от 19.12.2022 г.
до 27.01.2023 г.
23.01.2023г. от 23.01.2023г. до 27.01.2023г.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Call Now Button