Прием в бакалавърска програма за учебната 2021-2022г.

Прием в бакалавърска програма за учебната 2021-2022г.

Уважаеми кандидат – студенти,

Уведомяваме Ви, че от 05.07.2021г. (понеделник) можете да кандидатствате с оценка от държавен зрелостен изпит за завършилите след 2008г. в редовната кандидат – студентска изпитна кампания. За целта е необходимо да подадете онлайн формуляр за кандидатстване от тук.

Всички желаещи да полагат редовни кандидат-студентски изпити, трябва да се явят на конкурсен изпит по „Бизнес култура“, следва да запишат своето желание в учебен отдел, като приложат всички страници на дипломата за завършено средно образование.

Записванията са до 06.08.2021г.

Share this post

Call Now Button