Прием в бакалавърски програми

Център за административно и информационно обслужване на кандидат – студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма – Колеж по бизнес администрация съвместно с Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява прием за академичната 2024/2025 г.
Образователно-квалификационната степен е „Бакалавър”.
Съгласно ЕСНТК, възприета от МОН се определят най-малко 240 кредита за четири годишен период на обучение, за редовна, задочна и дистанционна форма.

Бакалавърски програми

  • Бизнес и предприемачество
  • Управление на човешките ресурси
  • Финанси
  • Счетоводство
  • Стопанско управление
  • Икономика на туризма
  • Аграрна икономика
  • Управление на агробизнеса

Условия за кандидатстване

Изисквания за завършено средно образование
Кандидатите имат възможност да се явят на онлайн конкурсен изпит - тест по “Бизнес култура”
Документи се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице, или електронно в определените срокове;
Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение.
Теми за подготовка за конкурсен изпит можете да изтеглите от

ТУК

Кандидатстването може да се осъществи и изцяло онлайн.

Необходими документи за кандидатстване

Лична карта
Официален документ за завършено средно образование (при подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидат-студента)
6 броя снимки (паспортен формат)
Комплект документи за записване (закупуват се от учебен отдел)
Кандидат - студентите , завършили учебната 2008/2009г., могат да кандидатстват с оценка от държавен зрелостен изпит.
Кандидатстването може да се осъществи и изцяло онлайн.

Учебен отдел: 0887 60 70 88

График за прием на студенти в образователно-квалификационна степен ``Бакалавър`` - от зимен семестър в задочна и дистанционна форма на обучение за учебната 2024-2025г.

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
от 26.04.2024 г. 03.05.2024 г. по имейл до 10.05.2024 г.

Не се колебайте да ни пишете още сега на office@college.bg или да ни позвъните нa тел: 0887 60 70 88 ако имате въпроси или желаете да получите повече информация. Очакваме Ви.

Редовни конкурсни изпити за ОКС “Бакалавър”

Кръг Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
1 23.05.2024г. 31.05.2024г. по имейл до 07.06. 2024г.
2 28.06.2024г. 05.07.2024г. по имейл до 02.08.2024г.
3 23.08.2023г. 30.08.2024г. по имейл до 05.09.2024г.
4 20.09.2024г. 27.09.2024г. по имейл до 04.10.2024г.

*Забележка: Пети кръг се обявява при наличие на свободни места.
*Кандидатстване и записване за бакалавърските програми продължава до края на месец септември!
Начало на учебната 2024-2025г. е 05.10.2024г.

Call Now Button