Прием в бакалавърски програми

Център за административно и информационно обслужване на кандидат – студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма – Колеж по бизнес администрация съвместно с Висше училище по агробизнес и развитие на регионите обявява прием за академичната 2024/2025 г.
Образователно-квалификационната степен е „Бакалавър”.
Съгласно ЕСНТК, възприета от МОН се определят най-малко 240 кредита за четири годишен период на обучение, за редовна, задочна и дистанционна форма.

Бакалавърски програми

  • Бизнес и предприемачество
  • Управление на човешките ресурси
  • Финанси
  • Счетоводство
  • Стопанско управление
  • Икономика на туризма
  • Аграрна икономика
  • Управление на агробизнеса

Условия за кандидатстване

Изисквания за завършено средно образование
Кандидатите имат възможност да се явят на онлайн конкурсен изпит - тест по “Бизнес култура”
Документи се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице, или електронно в определените срокове;
Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение.
Теми за подготовка за конкурсен изпит можете да изтеглите от

ТУК

Кандидатстването може да се осъществи и изцяло онлайн.

Необходими документи за кандидатстване

Лична карта
Официален документ за завършено средно образование (при подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидат-студента)
6 броя снимки (паспортен формат)
Комплект документи за записване (закупуват се от учебен отдел)
Кандидат - студентите , завършили учебната 2008/2009г., могат да кандидатстват с оценка от държавен зрелостен изпит.
Кандидатстването може да се осъществи и изцяло онлайн.

Учебен отдел: 0887 60 70 88

График за прием на студенти в образователно-квалификационна степен ``Бакалавър`` - от зимен семестър в задочна и дистанционна форма на обучение за учебната 2024-2025г.

Редовни конкурсни изпити за ОКС “Бакалавър”

Срок за подаване на документи

Конкурсен  изпит Обявяване на резултати и класиране

Срок за записване

от –  до

до 04.04.2024 г. 05.04.2024г.       по имейл 08.04.2024г. – 12.04.2024г.
до 09.05.2024г. 10.05.2024г.       по имейл 13.05.2024г. – 17.05.2024г.
до 10.06.2024г. 10.06.2024г.       по имейл 11.06.2024г. – 14.06.2024г.
до 18.07.2024г. 19.07.2024г.       по имейл 22.07.2024г.- 26.07.2024г.
до 29.08.2024г. 30.08.2024г.       по имейл 02.09.2024г. – 10.09.2024г.

*Забележка: Пети кръг се обявява при наличие на свободни места.
*Кандидатстване и записване за бакалавърските програми продължава до края на месец септември!
Начало на учебната 2024-2025г. е 05.10.2024г.

Call Now Button