Парамедик 4-та степен

Стани парамедик!

Колежът по бизнес администрация  съвместно с Колежа по икономика и мениджмънт организират обучението на парамедици за придобиване на квалификаця по професия “ПАРАМЕДИК”,  4-та степен “Транспортиране на пострадали при бедствия и аварии и асистиране на лекаря в  спешната помощ” (най-високата степен).

Реализация

Парамедикът осъществява дейности по оказване на спешна помощ, свързани с първоначална оценка и поддържане на основните жизнени функции и осигуряване на специализиран транспорт до лечебно заведение.

Парамедиците работят в центрове за спешна медицинска помощ, в спешни приемни отделения, в служби за спешно реагиране и във всички звена и терени, където е необходимо оказване на спешна медицинска помощ. Професията е динамична, натоварена и отговорна.

Теоретичните предмети се преподават он лайн на платформата www.cembl.com

Практическите занятия се организират от Колежа и по договор с институции от спешната помощ.

За информация:

GSM: 0888 220 534; 0885 589 281

Е-mail: paramedic@abv.bg

Call Now Button