Конференция на тема „Проблеми и насоки в регионалното развитие в България“

Конференция на тема „Проблеми и насоки в регионалното развитие в България“

Факултетът по икономика и управление на ВУАРР проведе научна конференция на тема „Проблеми и насоки в регионалното развитие в България“ на 16.10.2015г. Изнесените доклади станаха основа за оживени разисквания, които доведоха до формулиране на нови проблеми и теми за бъдещи разработки. Участниците в конференцията се обединиха около идеята за организирането на ежегодни научни конференции по актуални теми на икономиката и управлението. За първи път организаторите успяха да подготвят сборник от депозираните доклади, който беше отпечатан и раздаден на участниците в деня на самата конференция.

Share this post

Call Now Button