Дистанционно обучение

Дистанционно обучение е област от образованието, която се фокусира на педагогически, технологични и индустриални системи, които имат за цел да предоставят обучение на участниците, които не са физически на определено място. Вместо да присъстват на очни занятия, студентите комуникират по време, удобно за тях чрез електронни или хартиени носители, или чрез технология, която им позволява да общуват в реално време.

Най-общо дистанционното обучение може да се опише като обучение, при което учащите се намират на различно място от това на преподавателя и осъществяват връзка помежду си чрез компютър или други комуникационни средства. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета и времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома.

Когато знанието е приоритет…имаме едни и същи цели. Кандидатствай онлайн

БАКАЛАВЪР

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

МАГИСТЪР

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

Съвременна алтернатива

Онлайн обучението в Колежа по бизнес администрация, което ние наричаме още, е-обучение, е-learning, интернет, дистанционно обучение, е съвременната алтернатива на провеждане на обучение в традиционна класна стая.

Удобно време

При записване всеки студент получава потребителско име и парола за достъп до нашата онлайн платформа, която съдържа необходимата информация за целия период на обучение. Нашето дистанционно обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в съботно-неделни дни.

Равностойна диплома

Издадената в резултат на обучение в дистанционна форма диплома е равностойна на тази от редовна форма на обучение по отношение на съдържанието на учебния план и изискван брой кредити по съответната специалност, съгласно чл.4 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища.

Когато знанието е приоритет…имаме едни и същи цели. Кандидатствай онлайн

Call Now Button