Дистанционно обучение магистър

Магистърски програми

Дистанционното обучението в магистърските програми е базирано изцяло в интернет. При необходимост и желание от страна на студентите се провеждат консултации с преподавателите в предварително избрано удобно време. Продължителността на обучение зависи от професионалното направление на дипломата за ОКС-бакалавър. Студентите получават теоретична и практическа подготовка според изучаваната специалност, като се гарантира международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

ВАЖНО! Записванията продължават до попълване на местата.

ВАЖНО! Записванията продължават до попълване на местата.

Call Now Button