Дистанционно обучение бакалавър

Бакалавърски програми

В Център за административно и информационно обслужване на кандидат – студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма – Колеж по бизнес администрация – София можете да подадете Вашите документи за кандидатстване за дистанционно обучение бакалавър във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите за учебната 2023/2024г. в следните програми:

ВАЖНО! Записванията продължават до попълване на местата.

ВАЖНО! Записванията продължават до попълване на местата.

Предимствата

на дистанционното обучение бакалавър

Много европейски университети и колежи вече предлагат образователни възможности чрез дистанционното обучение, тъй като то притежава доста предимства за студентите, като например:

Без ограничения

Освобождава Ви от пространствените и времеви ограничения: можете да учите, където и да сте, когато се чувствате по-фокусирани. Необходима Ви е единствено интернет връзка за достъп до системата за обучение.

Подкрепа и обратна връзка

Това всъщност е една от характеристиките, която се оценява най – високо от студентите в дистанционна форма на обучение. Можете да комуникирате чрез имейл с Вашия преподавател и да получите отговор на Вашите въпроси в рамките на няколко часа, а при участие в онлайн консултации, Вие общувате в реално време.

Не променяте начина си на живот

Трупането на знания и умения не пречи на Вашата работа.

Автономност

Развивате и демонстрирате Вашата автономност чрез собствената Ви мотивация и самоконтрол.

Без стрес

Имате достатъчно време да преглеждате учебните си материали без да изживявате стреса да препускате от лекция в лекция.

Лесно усвояване

Лекционните материали са достатъчни, за да придобиете синтезирани знания и насоки за по-лесно усвояване на учебния материал при дистанционно обучение бакалавър.

Call Now Button