Uncategorized

February 18, 2017

КБА обявява прием за ОКС “Бакалавър” за учебната 2018/2019г.

За ОКС “Бакалавър” могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за повече от една специалности в дистанционна форма на обучение. Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по един от трите начина: […]

Uncategorized