Подаване на формуляр за онлайн кандидатстване ОКС Бакалавър

Лични данни

 

Избор и подредба на желанията:

 

Начин на кандидатстване

 

Балообразуване  • - оценката по български език от дипломата за средно образование;
    - оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
    - оценката от изпитния тест или матурата;
 

Прикачване на документи

 
  

Верификация