Новини

February 18, 2017

КБА обявява прием за ОКС “Бакалавър” за учебната 2020/2021г.

За ОКС “Бакалавър” могат да кандидатстват лица, които имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си във висше училище. Кандидат-студентите могат да кандидатстват за повече от една специалности в дистанционна форма на обучение. Кандидатстването на лица с българско гражданство за обучение в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър” се извършва по един от трите начина: […]

Uncategorized 0 Comment
February 9, 2016

Обява за валидиране по временен проект

Валидаторите следят за логически връзки и редактират отчети от пазарни проучвания в търговски обекти. Позицията е по проект в рамките на 2 месеца. Изисквания: Компютърна грамотност; Владеене на основни умения в Ексел; Логическо мислене; Писмена култура на български език. Предлагаме: Работа в офис, от 9 до 18 часа. Всеки валидатор задължително преминава през въвеждащо обучение […]

Новини 0 Comment
October 19, 2015

Конференция на тема „Проблеми и насоки в регионалното развитие в България“

Факултетът по икономика и управление на ВУАРР проведе научна конференция на тема „Проблеми и насоки в регионалното развитие в България“ на 16.10.2015г. Изнесените доклади станаха основа за оживени разисквания, които доведоха до формулиране на нови проблеми и теми за бъдещи разработки. Участниците в конференцията се обединиха около идеята за организирането на ежегодни научни конференции по […]

Новини
September 29, 2015

Новина!

Очакваме Вашите въпроси относно магистърските програми на мейл адрес: magistri@college.bg

Новини