Мениджмънт на човешките ресурси

resursi

Реализация

Магистърската програма “Мениджмънт на човешките ресурси” предлага развитие в частния сектор, чрез заемане на управленски позиции чрез ползване на различни инструменти и комуникация с различни институции от ЕС.