КБА и международни проекти

Бъдете част от Европейското пространство заедно с нас.

Interregional Management of Human Resources (HURMA)

Проект “Междурегионално управление на човешките ресурси” е част от програмата „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013“, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие към Европейския съюз. Чрез партньорите по проекта се организират безплатни курсове за обучение (теоретическо и практическо) по специалност „Администратор в хотелиерството“ и „Бизнес администрация“, както в България, така и в Гърция.

Sustainability for professional cooking

Проект „Устойчивост на професионалната кухня“ се осъществява чрез секторна програма „Леонардо да Винчи“. Партньори са 10 институции от 8 държави –България, Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Словения, Дания, Чехия. Целта на партньорството е да се разработи в сътрудничество с европейските образователни институции концепция за изпълнение на целите на устойчивото готвене и обучение на професионални готвачи за здравословно готвене.

Този раздел ще ви помогне

Следете този раздел, за да бъдете информирани за участието ни в нови проекти и за начина, по който може да бъдете част от Европейското пространство чрез тях. Повече информация може да получите на тел. 02/ 824 18 52, както и на +359 887 60 70 88.