Академичен календар

Академичен календар

 

 

 

I. Зимен семестър   2014/2015 г.                                                         

Продължителност

Свободни от учебни занятия дни

Редовна сесия

Поправителна сесия

Занятия

04.10.2014-20.12.2014

08.12.2014 – Студентски празник

21.12.2014 – 02.01.2015

Коледни и Новогодишни  празници

01.12.2014 – 21.12.2014

03.01.2015-07.02.2015