Академичен календар

Академичен календар

 

 

 

I. Зимен семестър   2013/2014 г.                                                         

Продължителност

Свободни от учебни занятия дни

Редовна сесия

Поправителна сесия

Занятия

05.10.2013-21.12.2013

08.12.2013 – Студентски празник

22.12.2013 – 31.12.2013

Коледни и Новогодишни  празници

01.12.2013 – 31.12.2013

03.01.2014-02.02.2014