Академичен календар

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ВАС СТУДЕНТИ

Продължителност на занятията Свободни от учебни занятия дни Редовна сесия Поправителна сесия
01.10.2016-

10.12.2016

08.12.2016 – Студентски празник
21.12.2016 – 02.01.2017 – Коледни и Новогодишни празници
01.12.2016 – 10.12.2016 02.01.2017-03.02.2017