Академичен календар

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ВАС СТУДЕНТИ

Продължителност на занятията Свободни от учебни занятия дни Редовна сесия Поправителна сесия
03.10.2015-18.12.2015 08.12.2015 – Студентски празник
21.12.2015 – 03.01.2016 – Коледни и Новогодишни празници
01.12.2015 – 18.12.2015 04.01.2016-07.02.2016