Академичен календар

Академичен календар

 

 

 

I. Зимен семестър   2015/2016 г.                                                         

Продължителност

Свободни от учебни занятия дни

Редовна сесия

Поправителна сесия

Занятия

03.10.2015-18.12.2015

08.12.2015 – Студентски празник

21.12.2015 – 03.01.2016

Коледни и Новогодишни  празници

01.12.2015- 18.12.2015

04.01.2016-07.02.2016