За КБА

Добре дошли на страницата на КОЛЕЖА ПО БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – София!

История

Колежът по бизнес администрация има договорни отношения с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив за административно и информационно обслужване на кандидат-студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма.

Колежът по бизнес администрация-София има държавно признат лиценз от Министерството на образованието, младежта и науката (ЗАПОВЕД № РД-14-25 от 29 март 2012г., ДВ бр.30 от 17.04.2012г.) и издава държавно признато свидетелство и диплома.

Защо да избера КБА

  • желая да се обучавам в среда, в която приоритет е осигуряването на успешна реализация
  • ще се обучавам в съвременна база, позволяваща използването на иновационни методи, продукти и образователни технологии
  • опитни преподаватели от областта на икономиката и мениджмънта поднасят по достъпен и практичен начин най-новото от областта на националната и световна икономика и управлението
  • обратната връзка е важна за мен, моето мнение се цени
  • получавам винаги съдействие и подкрепа при възникване на въпроси, свързани с моето обучение, участието ми в стажове, европейски проекти и програми
  • ще бъда заобиколен от приятелски настроени и силно мотивирани хора

Какво още прави КБА за мен

  • Иновация е ключовата дума, залегнала в програма 2020 на Европейския съюз. Тя ще бъде ключова и в моето обучение, защото достъпът до качествено образование е неизменно свързан с нови технологии.
  • Колежът по бизнес администрация, чрез Институт по бизнес администрация и съвместно с Институт за образование и мениджмънт участва ежегодно в множество Европейски програми и проекти. Аз ще бъда част от тях.