Дистанционно обучение бакалавър

Много европейски университети и колежи вече предлагат образователни възможности чрез дистанционното обучение, тъй като то притежава доста предимства за студентите

Дистанционно обучение магистър

Дистанционното обучението в магистърските програми е базирано изцяло в интернет. При необходимост и желание от страна на студентите се провеждат консултации с преподавателите в предварително избрано удобно време.

Колежът по бизнес администрация има договорни отношения с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив за административно и информационно обслужване на кандидат-студенти и студенти, за технологичното и техническото осигуряване на обучението в дистанционна форма.

Колежът по бизнес администрация-София има държавно признат лиценз от Министерството на образованието, младежта и науката (ЗАПОВЕД № РД-14-25 от 29 март 2012г., ДВ бр.30 от 17.04.2012г.) и издава държавно признато свидетелство и диплома.

Защо да избера КБА

Желая да се обучавам в среда, в която приоритет е осигуряването на успешна реализация.

Ще се обучавам в съвременна база, позволяваща използването на иновационни методи, продукти и образователни технологии.

Опитни преподаватели от областта на икономиката и мениджмънта поднасят по достъпен и практичен начин най-новото от областта на националната и световна икономика и управлението.

Обратната връзка е важна за мен, моето мнение се цени.

Получавам винаги съдействие и подкрепа при възникване на въпроси, свързани с моето обучение, участието ми в стажове, европейски проекти и програми.

Ще бъда заобиколен от приятелски настроени и силно мотивирани хора.

Какво още прави КБА за мен

Иновация е ключовата дума, залегнала в програма 2020 на Европейския съюз. Тя ще бъде ключова и в моето обучение, защото достъпът до качествено образование е неизменно свързан с нови технологии.

Колежът по бизнес администрация, чрез Институт по бизнес администрация и съвместно с Институт за образование и мениджмънт участва ежегодно в множество Европейски програми и проекти. Аз ще бъда част от тях.

Когато знанието е приоритет…имаме едни и същи цели!

prilojenie-3

КБА Портал – Ние сме навсякъде с Вас!

Изтеглете безплатното ни мобилно приложение и не изпускайте нито една частица от информационния поток на Колежа.

Използвайте нашето приложение, за да получавате информация за:

  • Срокове за предаване на курсови проекти;
  • Получени оценки;
  • Промени в графика;
  • Провеждане на събития, семинари, беседи.

Ще имате достъп до цялата електронна библиотека на Вашите мобилни устройства.

Ще ни задавате въпроси и ще получавате отговори незабавно.

Блаженството на тялото се състои в здравето, а блаженството на ума – в знанието.